Страници

четвъртък, 16 септември 2010 г.

МОЖЕ ЛИ ДА БЪДАТ УРЕЖДАНИ В ПРЕДБРАЧНИЯ ДОГОВОР И ОТНОШЕНИЯ КАТО ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМА, ИНТИМНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ, КАКВАТО Е ПРАКТИКАТА В ГЕРМНАНИЯ И ДРУГИ СТРАНИ?

Бракът както у нас, така и по света, е признато от правителството междуличностно отношение. Създаден под формата на договор, бракът е интимен и сексуален процес.
Предбрачният договор, освен като документ за сигурност, може да бъде и екстравагантен документ, който има за цел да урежда, освен уточнения за евентуално бъдещо разделение на имуществото, и някои лични проблеми. В такъв договор могат да залегнат уточнения във връзка с това кой би имал право да се разпорежда с имуществото – недвижимо и движимо – придобито преди и по време на брака, естествено, ако се стигне до развод или смърт на единия от двамата партньори. Договорът се опитва да предвиди какво ще се случи, ако единият или двамата партньори имат собствен бизнес преди брака или бизнес, започнат след това.
За добрите отношения между двамата влияе и вечният въпрос – има или няма изневяра, който рефлектира върху спокойния ход на живота, а ако има изневяра, се явява и питането как ще се разпределят придобивките. В това „нервно” и „екзалтирано” разпределение не е за учудване, че могат да се включат искания за дребни неща – за коша за пране, за чадъра в градината, за голямото огледало в антрето, за люлеещия се стол, за кухненския робот, за... Е, тогава не е ли по-добре да се предвидят тези нежелани, но понякога реални ситуации. Този вид предбрачни договори са повече присъщи на звездите от Холивуд, които си поставят за цел чрез него да контролират отблизо всички страни от бъдещия си съвместен живот с избрания вече партньор / партньорка.
Във всички страни по света има закони, опиращи до семейството и отношенията в него. Всяко законодателство се е съобразило със специфичните особености и традиции, но и всяко законодателство е взело предвид настъпилите през последните години промени в междуличностните взаимоотношения и навсякъде се провеждат разговори и обсъждания, а в някои страни и законодателни процедури, но новото навлиза в живота.
В Германия е познат и известен брачният договор, който обикновено се подготвя и подписва от двете страни, особено ако едната половинка е чужденец. Пак там, ако има сключен брачен договор, евентуалните проблеми на единия от съпрузите си остава за него и не засяга другия от брачната двойка. Брачният договор в повечето държави – Германия, Австрия, Великобритания, Белгия, Италия, Испания, Канада, Норвегия, Полша, Русия, САЩ... е регламентиран в Гражданския и/или в Семейния кодекс на съответната държава
Какво е това брачен договор? Доста години от нашето развитие това понятие дори не се споменаваше, но явно е дошло време то отново да се роди или възроди. Понятието брачен договор всъщност се материализира в писмен документ, в който двете страни по време на брака или при прекратяването му, изразяват своето отношение към всички страни от материалния и духовния си живот. В някои страни по света законодателството позволява като страни в брачния договор да бъдат и членове на семействата на бъдещите съпрузи, за по-ясно уточняване на някои специфични клаузи. В брачния договор според някои законодателства се допускат споразумения и за личните отношения между съпрузите, и за положението на децата. 
През есента на миналата година и българското законодателство отреагира на новите изисквания и прие  Семейния кодекс. Според него в чл. 1, 2 и 3 и алинеите към тях, се определят какви могат да бъдат отношенията в семейството. Пак тук, в Семейния кодекс, се пояснява, че гражданският брак има законови последици. Религиозните обреди, които се изпълняват, са само ритуал, който няма никакво правно действие.
Естествено е да се знае, че в Семейния кодекс, и по-точно в неговите членове и алинеи, се уреждат имуществените отношения между встъпилите в брак. Така чл. 9, ал. 2 определя, че онези от встъпващите в брак, които са избрали режим на новите си имуществени отношения, трябва да представят нотариално заверено удостоверение, което да бъде вписано в документа за брак. При липса на определен режим на имуществени отношения се прилага познатият от преди това законов режим на общност – СИО – съпружеска имуществена общност.
В Семейния кодекс от чл. 13 до чл. 17 вкл. се разглеждат идеите за равенство, взаимност, съвместно живеене, свобода на личността и грижа за семейството, т. е. обект на тяхното разглеждане са личните отношения между съпрузите.
Това, което става обект на тревоги, размисли, търсения и раздори, е намерило своето законово отражение в Семейния кодекс в чл. 18, в който се разглеждат режимите на имуществени отношения – законов режим на общност, законов режим на разделеност, договорен режим. Чл. 19 пък има за задача да регистрира в централен електронен регистър към Агенцията по вписванията брачните договори и приложимия законов режим. И отново познатото старо – ако няма вписан режим на имуществени отношения, се прилага познатият законов режим на общност – СИО – съпружеска имуществена общност, според който правата на придобитите по време на брака вещи принадлежат на двамата съпрузи (чл. 21). И следващите членове 22, 23, 24 от Семейния кодекс разглеждат законовия режим и определянето на вещните права на съпружеската имуществена общност.
Това, казано до тук, е предвидено от законовия акт, наречен Семеен кодекс. Останалото, за което споменахме в началото, също е реалност, но в разговорите, мечтите, фантазиите на хора, които търсят начин да станат известни, популярни, ВИП персони. Намерили пътя към благополучието, да печелят повече, сега е време да се изявят не само с луксозния апартамент, вила, кола най-нова марка, самолет, яхта... Това вече не им е достатъчно! Сензацията трябва да заеме част от медийното пространство, действията да предизвикат коментари, реплики, изяснявания. И затова „известните” или „звездите” (такива вече има и у нас) пристъпват към подготовка и сключване на причудливи, на пръв поглед, предбрачни договори. За познатия, традиционен предбрачен договор важи правилото – с каквото дошъл, с това си отишъл (ако, естествено, е подписан такъв договор преди брака).
А другият договор? Какво може да бъде включено в него? Тук законодателят вече мълчи. Той е оставил неговата подготовка да бъде обект на изява както на съвременните нужди, така и на човешката фантазия. Затова в него може да се включи всичко. Да, всичко! На първо място, естествено, е изневярата, въпреки че тя не може да бъде предотвратена от каквито и да е договори и дори закони. Но пък обект на съдебни искове могат да бъдат придобитите преди изневярата вещи. И се започва...
В противовес на българската традиция да се почитат и уважават родителите на встъпилите в брак младоженци, холивудските звезди включват в предбрачните си договори и брой седмични или месечни посещения при свекървата или тъщата. И това, ако не е излишен шум!
Е, той ще избледнее, ако се види и следващата клауза, определяща броя на сексуалните им контакти. Ами какво да кажем за клаузата – лимит на средствата за пазаруване, и то от хора, които не само печелят много, но и държат да бъдат преследвани от папараци, за да демонстрират своето разточителство. При някои от тези бъдещи брачни двойки в договора им се определят стриктно и часовете, използвани за забавления, телевизия, интернет, спортуване. Неочаквано, да, но истински смях буди клауза, която определя личното тегло на всеки от бракосъчетаващите се, а всеки грам над нормата се облага с огромна глоба. Може и да е весело хрумване тази клауза за килограмите, но сигурно зад нея се крие друга цел – известност, лесно приобщаване към ВИП персоните на обществото. Да, нямат си друга работа, и си търсят веселие! Подобна би била съдбата на този, който не спазва предвидените в договора клаузи за личната си хигиена. Е, и това ако не е върховно!
По-резонно да бъде включено като клауза в предбрачен договор е почистването на дома – от кого, как, по кое време, с каква техника, кой ще плаща... Бедна ще се окаже фантазията ни, ако се опитваме да предвидим всички вероятни клаузи на един толкова „фантастичен и измислен”, поне за мен, предбрачен договор.
И така, може ли да съществуват споменатите вече клаузи в един предбрачен договор? Да, защото всичко се прави за мига. Сега трябва да се знае, че е подготвен такъв договор, който съдържа в себе си „бомба” със закъснител, а защо не и с възможност да избухне сега, ако това ще предизвика „бум”! Сигурно подобни са и мотивите на участниците в различните шоу предавания – сензация, бомба, известност, макар и негативна, но известност. Ако много се разшуми, може и да не се стигне до брак, но какво от това? Целта е известност! Никой не би се учудил, ако много скоро след сключване на брак, се стигне до развод. Защо ли?
Ние, хората, сме еднакви, но и различни. Сключването на подобен вид предбрачен договор за някои е немислим и краят е ясен. За други, приели го с подписването, той е като мигаща не жълта, а червена светлинка, която тегне като дамоклев меч над мирното им съжителство, и вдига пръст за „едно наум”, а това е изнервящо, нали? Подписан, макар и със съгласие, този договор може да обиди и засегне всеки. И всичко зависи от вътрешната нагласа на партньора.
Дали? Ако той е романтик, с вяра в любовта и брака, дори при споменаване на идеята за подобен договор, у него ще се загнезди тревожният въпрос доколко вярва в чувствата си и в необходимостта от брак. За никого не е препоръчително в брака да се намесва мнителност към другия. Може би е по-добре навреме да си зададете въпроса трябва ли при тези обстоятелства да се стига до брак, или е още рано?
Но, спокойно! Предбрачният договор е нов документ, който не е задължителен и всеки от своята „камбанария” го разглежда по свой начин. За романтиците той е ненужен, защото наранява, обижда, незаслужено „обвинява” много рано, преди да е разцъфтяла любовта между двамата.
Реалистите пък ще са особено доволни, защото при промените, които настъпват в действителността, този документ е застраховка срещу всякакъв род домогвания до нечие имущество.
Останалите клаузи, за които вече споменахме, те са нечия прищявка, и се надявам у нас да не се пренесат в същия им комичен вид.
Но всеки трябва да знае, че брачният договор не може да включва ограничаваща клаузи – такива, които са пречка за дееспособността на който и да е от съпрузите. Брачният договор не забранява и правото на ощетения да търси правата си чрез съда. Пак в тази връзка изпадналият в нетрудоспособност съпруг/а трябва да получава полагащата му се издръжка...
И все пак, със или без предбрачен договор, никой не може да задължи другия да го обича. А накъде без любов?
Някои оптимисти пък се опитват да приемат предбрачния договор като лист хартия, чието съдържание може да бъде променено. Да, може, но само със съгласието на двете страни и то писмено, може да се прекрати валидността му само в страни като Холандия, Русия, Дания, Швеция... В държави като Белгия и Франция клаузите в брачния договор могат да се променят само по съдебен път.
А иначе казано, той си е документ! Запомнете, не е лист хартия!      
                  

2 коментара:

  1. По принцип съм за предбрачен договор, защото не сме дорасли да се развеждаме интелигентно

    ОтговорИзтриване